Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij
logo_librus_synergia
logo_facebook
logo_cke
logo_bursa_rodakowskiego
logo_bursa_podgorna
logo_radio_lodz

Rekrutacja

Informacje dla kandydatów - uzupełnienie ocen, osiągnięć i wyników egzaminu ósmoklasisty

Komisja Rekrutacyjna VI LO w Łodzi zwraca się z prośbą do kandydatów i ich rodziców o samodzielne uzupełnienie, na stronie kandydata w elektronicznym systemie naboru, ocen ze świadectwa końcowego oraz osiągnięć np. sukcesów w konkursach. Z kopiami świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty zapraszamy do naszej szkoły od 8 lipca 2022 r. zgodnie z podanym terminarzem na stronie internetowej VI LO (ważne informacje).

Jak rozpocząć proces rekrutacji?

Od 20 kwietnia do 17 maja 2022 r. do godz.12:00

  • Wejść na stronę naboru elektronicznego lodzkie.edu.com.pl/kandydat
  • Założyć konto poprzez wybranie zakładki zgłoś kandydaturę.
  • Wypełnić wniosek zgodnie z instrukcjami.
  • Wydrukować wniosek i podpisany  w wersji papierowej przynieść do szkoły pierwszego wyboru lub wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez rodzica zatwierdzić w systemie.
  • Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne zaświadczenia.
  • Po złożeniu wniosku należy składać kolejne dokumenty zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
  • Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty, kandydat powinien uzupełnić oceny i wyniki w systemie elektronicznym.

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy utworzenie następujących klas pierwszych:
ikonka 1A 1A - klasa turystyczno-krajoznawcza,

ikonka 1B 1B - klasa teatralna,

ikonka 1C 1C - klasa nowe media,

ikonka 1c 1F - klasa filmowo-taneczna,

ikonka 1z 1Z - klasa prozdrowotna.

Zapraszamy do obejrzenia filmów promujących VI LO im. J. Lelewela w Łodzi  - rekrutacja 2022/2023

VI LO prezentuje

link do filmu promującego VI LO w Łodzi\

link do filmu samorządu uczniowskiego

link do filmu promującego VI LO w języku angielskim

film promujący VI LO w Łodzi


Regulamin przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wchodzą: 

p. Anna Koroza – przewodnicząca, wicedyrektor;  

p. Jowita Popow – nauczycielka prowadząca warsztaty teatralne;  

p. Piotr Ranfeld – nauczyciel muzyki, impostacji oraz dyrygent chóru;  

p. Marlena Bełdzikowska – nauczycielka tańca i choreografka;  

p. Michał Dondzik – nauczyciel wiedzy o teatrze i filmie oraz prowadzący warsztaty filmowe. 

Sprawdzian składa się z dwóch części. 

W pierwszej części spotkania kandydat jest proszony o przedstawienie się oraz wypowiedź na temat swoich zainteresowań i osiągnieć.  

W drugiej części kandydat prezentuje krótki repertuar składający się z: recytacji (tekst poetycki, proza lub fragment dramatu), śpiewu (może być fragment utworu), dodatkowo może zaprezentować inne swoje talenty i osiągnięcia np. taniec, grę na instrumencie, dyplomy i podziękowania za osiągnięcia w okresie nauki w szkole podstawowej. Może zaprezentować swoje prace plastyczne, fotograficzne i inne. Autoprezentacja maksymalnie może trwać do 10 minut.

Ogólna suma za autoprezentację wynosi 10 punktów. 

Komisja przyznaje punkty za: formę prezentacji, ogólny wizerunek (max. 2 punkty), piosenkę lub taniec (max. 2 punkty), recytację (max. 2 punkty), dykcję (max. 2 punkty), wiedzę ogólną o kulturze literaturze i sztuce (max. 2 punkty). 

Końcowa ocena za sprawdzian uzdolnień jest ustalana przez wszystkich członków komisji. 

Sprawdzian uzdolnień w roku szkolnym 2021/22 odbywa się w 7 i 8 czerwca 2022 po wcześniejszym zapisaniu się na wybrany termin. 

Liczbę punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień dopisuje się do ogólnej punktacji kandydata w systemie rekrutacji. 

Liczba punktów przyznana za sprawdzian przez komisję jest ostateczna.