KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się
logo_librus_synergia
logo_facebook
logo_cke
logo_bursa_rodakowskiego
logo_bursa_podgorna
logo_radio_lodz

Nasz patron

Joachim Lelewel

Joachim Lelewel urodził się 22 marca w 1786 roku w Warszawie. Do czternastego roku życia nauki pobierał od domowych nauczycieli, potem rodzice zapisali go do szkoły pijarów w Warszawie, którą ukończył w 1804r. Następnie zapisał się na Uniwersytet Wileński, gdzie słuchał wykładów prawa, literatury łacińskiej, historii naturalnej, a także geometrii, fizyki i rysunku. W 1807 Lelewel ogłosił w Wilnie swą pierwszą książkę pt. "Edda, czyli księga religii dawnych Skandynawii mieszkańców".

W roku 1809 przeniósł się do Krzemieńca, po dwóch latach pracy w liceum wrócił do Warszawy, gdzie przyjął posadę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Wiosną 1815 roku Lelewel wrócił na Uniwersytet Wileński jako zastępca profesora historii. Katedrę historii obejmował dwukrotnie: po raz pierwszy od 1815 do 1818, po raz wtóry od 1821 do 1824. Lata 1818-21 spędził w Warszawie jako bibliotekarz przy Publicznej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. W 1820 otrzymał zaocznie dyplom doktora filozofii Uniwersytetu Krakowskiego, a w 1821 Senat Uniwersytetu Wileńskiego powołał Lelewela na profesora zwyczajnego historii.

W pierwszej połowie roku 1824 zapadły wyroki w procesie filomatów. Czterech najbardziej popularnych profesorów uniwersytetu, w tym Lelewela, zwolniono ze stanowisk. Znalazł się ponownie w Warszawie, gdzie nawiązał kontakty z patriotyczną konspiracją w kraju, z rewolucjonistami w Rosji, ze światem nauki i rewolucyjną konspiracją Zachodu. W tym okresie uważano go za duchowego przywódcę polskiej demokracji. W 1825 został członkiem Tow. Patriotycznego, a w 1826 oskarżono go o współpracę z dekabrystami. Zostaje jednak uniewinniony, a jego autorytet wśród członków tajnych stowarzyszeń ciągle wzrasta. Wtajemniczono go nawet w plany i termin wybuchu zbliżającego się powstania listopadowego. W czasie powstania zasiadał w Radzie Administracyjnej, a następnie w Rządzie Narodowym. 30 stycznia 1831 powołano go przez sejm na piątego członka Rządu Narodowego.

Po powstaniu listopadowym udał się do Paryża. Na emigracji przebywał 30 lat. W Paryżu działał wśród polskich emigrantów. Wkrótce jednak musiał wyjechać do La Grange, a następnie do Tours w marcu 1832. W sierpniu tegoż roku został skazany na wygnanie z Francji jako "szef nowych w Polsce zaburzeń".

Po śmierci matki (1837) i brata (1847) jego życie sprowadziło się wyłączne do pracy naukowej. 26 maja 1861, żegnany przez gminę polską w Brukseli oraz deputacje miasta i uniwersytetów, Lelewel opuścił Belgię, przenosząc się ponownie do Paryża. Zmarł 29 maja, jego zwłoki złożono na cmentarzu w Montmartre, w zbiorowej mogile razem z 18 innymi emigrantami listopadowymi. W roku 1929 w związku z obchodami 350 rocznicy Uniwersytetu Stefana Batorego prochy Lelewela zostały sprowadzone do Wilna i złożone na Rossie.